Pro nemocné


Český jazyk

Učebnice

Spojky str.150,151, 152,153,154

Částice 152 , Citoslovce

Přímá řeč str.156,157

Mediální výchova

Pracovní sešit

72/1,2 73/1,2

74,75

Matematika

Učebnice IIi.

str.30,31,32,33,34,35,36

Závisle a nezávisle proměnná str.38/1,2,3   39/2

 

Pracovní sešit

----------------------------

Geometrie

Vzájemná poloha dvou kružnic

Obsah složitějších obrazců str. 28/2,3

Hudební výchova

umíme všechny otázky

Angličtina moje

uč. str. 66,67

PS 54,55

Angličtina 2. skupina

uč.str. 48,49

PS str.38,39,40,41

 

 

PŘÍRODOVĚDA

svaly

stavba lidského těla - stavba a funkce, kuriozity

kůže, dýchací soustava, plíce

VLASTIVĚDA

Českomoravská vrchovina

Severní Morava